ntssvn.com ntssvn.com ntssvn.com

công ty phân khối bán lẻ máy chiếu chính hãng giá rẻ

Máy tính - Phần mềm -> Linh kiện - Nơi rao : Hà Nội - Ngày : 09/09/2017 View : 76
Công​ ​ty​ ​máy​ ​chiếu,​ ​nhà​ ​phân​ ​phối​ ​máy​ ​chiếu​ ​chính​ ​hãng  
Máy​ ​chiếu​ ​TÂN​ ​PHONG​​ ​nhà​ ​nhập​ ​khẩu​ ​phân​ ​phối​ ​các​ ​loại​ ​máy​ ​chiếu​ ​màn​ ​chiếu. 
Cung​ ​cấp​ ​lắp​ ​đặt​ ​máy​ ​chiếu​ ​văn​ ​phòng,​ ​lớp​ ​học,​ ​hội​ ​trường,​ ​máy​ ​chiếu​ ​phim,​ ​máy 
chiếu​ ​chuyên​ ​dụng. 
Tư​ ​vấn​ ​mua​ ​máy​ ​chiếu​ ​0911​ ​76​ ​55​ ​88 
Nhà​ ​phân​ ​phối​ ​máy​ ​chiếu​ ​của​ ​các​ ​hãng​ ​máy​ ​chiếu​ ​hàng​ ​đầu​ ​thế​ ​giới:​ ​Máy​ ​chiếu 
Sony,​ ​Panasonic,​ ​Epson,​ ​Optoma,​ ​Hitachi,​ ​Nec,​ ​Infocus,​ ​Viewsonic,​ ​BenQ.. 
Tư​ ​vấn​ ​lắp​ ​đặt​ ​máy​ ​chiếu​ ​văn​ ​phòng,​ ​hội​ ​trường. 
Chuyên​ ​lắp​ ​đặt​ ​máy​ ​chiếu​ ​lớp​ ​học,​ ​đào​ ​tạo​ ​giảng​ ​dạy. 
Màn​ ​chiếu​ ​đủ​ ​các​ ​loại​ ​kích​ ​thước​ ​từ​ ​100​ ​–​ ​300​ ​inch​ ​của​ ​các​ ​thương​ ​hiệu​ ​uy​ ​tín 
Dalite,​ ​Regent,​ ​Apolo,​ ​Grandview,​ ​màn​ ​chiếu​ ​HD​ ​3D. 
Công​ ​ty​ ​máy​ ​chiếu​ ​TÂN​ ​PHONG​ ​​ ​cam​ ​kết: 
Cung​ ​cấp​ ​sản​ ​phẩm​ ​chính​ ​hãng​ ​có​ ​CO,​ ​CQ 
Giá​ ​tốt​ ​nhất​ ​thị​ ​trường 
Tư​ ​vấn​ ​lắp​ ​đặt​ ​chuyên​ ​nghiệp 
Khuyến​ ​mại​ ​liên​ ​tục 
Hãy​ ​để​ ​chuyên​ ​gia​ ​máy​ ​chiếu​ ​tư​ ​vấn​ ​cho​ ​bạn 
------------000-----000-----000--------------- 
Công​ ​ty​ ​TNHH​ ​Đầu​ ​Tư​ ​và​ ​Phát​ ​Triển​ ​Công​ ​Nghệ​ ​Tân​ ​Phong 
P414​ ​Nơ​ ​6B​ ​Bán​ ​Đảo​ ​Linh​ ​Đàm,​ ​Hoàng​ ​Mai,​ ​Hà​ ​Nội 
Tel:​ ​0243​ ​9176​ ​888 
Hotline: 01275686789 -​ ​0911​ ​​ ​76​ ​55​ ​88​ ​–​ ​01674853888 
Web:​ ​​maychieutanphong.com​ ​–​ ​trungtammaytinh.com

Thông tin liên hệ
Họ và tên: máy chiếu chính hãng
Địa chỉ: p414, Nơ6b, Bán Đảo Linh Đàm
Điện thoại: 0439176888  -   Fax: 0439176888  -   Di động:
Skype nick:   -   Yahoo nick:
Email: pk.tanphong999@gmail.com  -   Website:ntssvn.com ntssvn.com ntssvn.com
ntssvn.com ntssvn.com ntssvn.com