Tranh chấp đất đai luôn là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội, buộc phải có một cơ chế pháp luật hoàn thiện. Tùy vào mỗi dạng tranh chấp mà sẽ có những hướng giải quyết tranh chấp khác  nhau. Một số vụ việc có thể hòa giải, nhưng cũng có một số vụ việc phải giải quyết tại tòa.

Corporate Lawyer in HCMC

Corporate Lawyer in HCMC

Tranh chấp đất đai có nhiều dạng:

-        Tranh chấp quyền sử dụng đất: là tranh chấp trong việc xác định ai là chủ sử dụng đất một cách hợp pháp, thường liên quan đến ranh giới sử dụng đất giữa các chủ sử dụng đất với nhau; tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất giữa các chủ thể trong quan hệ dân sự, hôn nhân, thừa kế ..; tranh chấp đòi lại đất cho mượn, cho thuê.

-        Tranh chấp quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất: là tranh chấp đối với quyền của người sử dụng đất, thường liên quan đến tranh chấp về tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; tranh chấp giữa các bên thuê/cho thuê đất; tranh chấp giữa chủ thể thuê đất và nhà nước.

-        Tranh chấp mục đích sử dụng đất: là những tranh chấp phát sinh trong quan hệ giao đất, cho thuê, cho mượn đất. Cơ sở để giải quyết những tranh chấp này thường căn cứ vào nguồn gốc sử dụng đất, các giấy tờ của cơ quan nhà nước ban hành trong các thời kỳ khác nhau, các văn bản về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

-        Tranh chấp về quyền sử dụng đất có liên quan đến tranh chấp về địa giới hành chính

-        Tranh chấp đòi lại đất, đòi lại tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất

-        Tranh chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất khi vợ chồng ly hôn

-        Tranh chấp về quyền thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất atslegal.

-        Tranh chấp giữa những người sử dụng với nhau về ranh giới giữa các vùng đất được phép sử dụng và quản lý

-        Tranh chấp giữa các nông trường, lâm trường và các tổ chức sử dụng đất khác với nhân dân địa phương

-        Tranh chấp hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, thế chấp hoặc bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

-        Tranh chấp do người khác gây thiệt hại hoặc hạn chế quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất

-        Tranh chấp về giải toả mặt bằng phục vụ các công trình công cộng, lợi ích quốc gia và mức đền bù khi thực hiện giải tỏa