ntssvn.com ntssvn.com ntssvn.com

2 bedroom apartment, European style in The Ascent, 950$ - thaodienreal.com

Bất động sản -> Cần thuê - Cho thuê - Nơi rao : TP. Hồ Chí Minh - Ngày : 12/02/2018 View :

Price: 950 USD/Month
Status: Available
Code: TAC-07068
Floors: 0
Area: 70 m2
Bedroom: 2
Bathroom: 2
Interior: Fully Furnished
Time to CBD: 15
Building: Apartment for rent in The Ascent
Location: Apartment for rent in district 2

· Address: 44 , Thao Dien , District 2 , Ho Chi Minh city
· Phone: 0917.934.218 (English) - 0917.658.008 (Vietnamese).
· Hotline: 0917.934.218 (English) - 0917.658.008 (Vietnamese).
· Email : info@thaodienreal.com - support@thaodienreal.com
. Website : www.thaodienreal.com

images/upload/2-bedroom-apartment-european-style-in-the-ascent_1491982845.jpgimages/upload/2-bedroom-apartment-european-style-in-the-ascent_1491982864.jpg

images/upload/2-bedroom-apartment-european-style-in-the-ascent_1491982869.jpg


Thông tin liên hệ
Họ và tên: Ngoc Hoa
Địa chỉ: An Hoa Trung An Cu Chi
Điện thoại: 0917934218  -   Fax: 0917934218  -   Di động: 0917934218
Skype nick:   -   Yahoo nick:
Email: thaodienreal03@gmail.com  -   Website:ntssvn.com ntssvn.com ntssvn.com
ntssvn.com ntssvn.com ntssvn.com